KOMPLEKSOWE WSPARCIE OBCOKRAJOWCÓW

Obsługa obcokrajowców - Wrocław

LEGALIZACJA POBYTU I PRACY W POLSCE

Zezwolenie na pracę cudzoziemca

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Karta pobytu

POMOC PRZY FORMALNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z POBYTEM W POLSCE, M.IN.:

Uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu

Uzyskanie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

Uzyskanie polskiego prawo jazdy ( wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie)

Uzyskanie numeru PESEL

Uzyskanie numeru NIP

TŁUMACZENIA (PRZYSIĘGŁE)

Tłumaczenie dokumentów niezbędnych przy procedurach związanych z legalizacją pobytu i pracy w Polsce

Nasza broszura

Zachęcamy do pobrania naszej broszury informacyjnej poprzez poniższy link:

DOWNLOAD PDF