USŁUGI KSIĘGOWO – KADROWO – PŁACOWE

Obsługa kadr i płac

Wszelkie formalności w urzędach załatwimy w Twoim imieniu

Zapewnimy wsparcie merytoryczne przy prowadzeniu firmy

Obsługa kadrowo-płacowa Zleceniodawcy

Prowadzenie akt osobowych pracowników Zleceniodawcy

Kontakty z Urzędami i ZUS, reprezentowanie podczas kontroli

Przygotowywanie rocznych rozliczeń dochodów z pracy wykonywanej w Polsce przez cudzoziemców

Prowadzenie wszelkich ewidencji  wymaganych prawem (KPiR, Księgi Handlowe Ryczałt)

Przygotowywanie deklaracji podatkowych (CIT, VAT)

Zamknięcie roku obrotowego

Przygotowanie Sprawozdania Finansowego za okresy wymagane przez Zleceniodawcę

Przygotowywanie innych prawnie wymaganych sprawozdań np. dla NBP, GUS

Wystarczy, że podpiszesz pełnomocnictwo i od tego momentu zapomnisz o problemach księgowo-zusowskich, które mogą pojawić się w trakcie prowadzenia działalności

Nasza broszura

Zachęcamy do pobrania naszej broszury informacyjnej poprzez poniższy link:

DOWNLOAD PDF